TEKNOLOGI

Campur tangan strategik bertujuan untuk meningkatkan daya saing teknologi industri OGSE, inovasi dan nilai R&D.

Cadangan pembangunan teknologi

Pusat R&D gunaan untuk merapatkan akademik dan industri

Pusat Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) yang dilaksanakan bertujuan untuk mengecilkan jurang dengan mengumpulkan hasil universiti dan isu-isu industri, seterusnya mengenal pasti peluang R&D untuk menghubungkan hasil universiti dengan objektif penyelidikan industri. Pusat ini akan berkomunikasi mengenai peluang yang berkaitan kepada industri, mempromosikan pembiayaan dan sokongan, menganalisis hasil akademik untuk mengurangkan masalah industri.

Program perantisan R&D

Menginstitusikan semua program perantisan alam usaha untuk memastikan penerimaan industri yang meluas tanpa mengira kitaran perniagaan, serta hubungan dengan insentif pemeliharaan pekerja yang disediakan.

Perpindahan bakat tempatan ke pusat R&D asing

Mempromosikan pemahaman yang lebih baik terhadap budaya Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) serta pengembalian kepada landskap tempatan R&D. Pusat R&D luar negara membantu mengatasi kekurangan budaya R&D dengan mengakses ekosistem R&D yang lebih kukuh yang terdapat di negara lain sambil memberi masa kepada ekosistem R&D tempatan untuk berkembang

Pembiayaan penggunaan teknologi, pengurangan cukai, dan pengecualian tarif

Ditujukan kepada perniagaan yang sedang aktif mengembangkan teknologi baru dan secara aktif mengambil teknologi tempatan. Direka untuk menggalakkan dan mengukuhkan permintaan terhadap teknologi OGSE tempatan yang baru muncul dan mengimport teknologi OGSE asing yang menjanjikan ke Malaysia agar pencipta tempatan dapat menggunakannya dan mengembangkannya.

Program bantuan penyelidik luar negara

Membenarkan pemain industri mencari R&D dan warganegara asing yang berkemahiran tinggi atau bakat warganegara asing dengan lebih cekap dan berkesan, di samping memperluaskan keupayaan keseluruhan pemain OGSE tempatan dan kumpulan bakat tempatan.

In-shoring aktiviti R&D dan pembuatan bernilai tinggi daripada MNC

Langkah untuk menambah baik keluaran R&D tempatan, yang akan merangsang inovasi dan meningkatkan populasi bakat tempatan dalam R&D pembuatan dan kejuruteraan bernilai tinggi

Pasaran Harta Intelek (IP) OGSE

Inisiatif pasaran IP yang menggalakkan R&D, pembangunan teknologi dan perbelanjaan pemerolehan teknologi; meningkatkan kehadiran Malaysia sebagai pusat kuasa OGSE; menarik pelaburan lanjut ke dalam ekosistem OGSE Malaysia dan mengangkat pemimpin teknologi OGSE tempatan.