BAKAT

Membangunkan bakat untuk industri OGSE melalui campur tangan yang meluas dan usaha padu

GAMBARAN KESELURUHAN

Industri minyak dan gas akan terus memainkan peranan dalam pengeluaran tenaga global untuk masa hadapan yang boleh dijangka – apabila populasi dunia bertambah dan ekonomi membangun berkembang, begitu juga permintaan tenaga. Syarikat yang ingin memanfaatkan pengembangan industri minyak dan gas akan terus menerima inovasi, membangunkan teknologi khusus, dan yang paling penting, mengambil, mengeluarkan dan mengekalkan pekerja mahir untuk meningkatkan kedudukan daya saing mereka dan memastikan daya maju jangka panjang mereka.

OBJEKTIF

Inisiatif bakat direka bentuk untuk mengekalkan kumpulan tenaga mahir OGSE tempatan yang cekap untuk membantu industri OGSE mengekalkan pekerja berkemahiran tinggi secara berterusan, terutamanya semasa masa yang tidak menentu. Inisiatif yang disatukan akan direalisasikan dengan kerjasama pelbagai rakan kongsi dan pihak berkepentingan ke arah merealisasikan ketersediaan 60,000 bakat OGSE mahir dan separuh mahir menjelang 2030.

Inisiatif yang menyokong pemain OGSE untuk mengekalkan bakat berkemahiran tinggi dengan berkesan semasa masa yang tidak menentu dan bertujuan untuk mengurangkan kesan kehilangan bakat yang berterusan dan kehilangan kepakaran seterusnya dalam industri OGSE kepada industri lain.

Promosi Kerjaya OGSE

Galakkan sektor OGSE untuk mengekalkan bakat berharga dengan menekankan advokasi prospek dan aspirasi industri minyak dan gas ke arah memudahkan pilihan kerjaya dan set kemahiran, serta latihan dan pembangunan tenaga kerja OGSE sedia ada melalui pembelajaran berterusan dan pensijilan yang berkaitan.

Perluasan Kursus Kejuruteraan

Direka bentuk untuk melengkapkan dan menarik bakat masa depan untuk industri tenaga yang lebih besar dengan terus membangunkan modul dan bahan pembelajaran yang lebih pelbagai, komprehensif dan terkini.

Bimbingan Pakar daripada bekas Bakat OGSE

Membolehkan industri OGSE untuk mengekalkan kecekapan bersepadu dan mengisi kekosongan jawatan berkemahiran tinggi melalui aktiviti yang menggalakkan bimbingan bakat OGSE terdahulu.

Peluang Untuk Semua

Majikan OGSE
  • Akses kepada pekerja masa depan
  • Program/inisiatif lain
individu
  • Akses kepada majikan masa depan
  • Program Upskilling/ Reskilling
  • Program/inisiatif lain
Perkongsian Strategik
  • Program Kerjasama