Pengiktirafan Syarikat OGSE

Apakah itu Pengiktirafan Syarikat OGSE?

Pengiktirafan OGSE diberikan oleh Kerajaan Malaysia melalui agensi kerajaan yang berkaitan seperti MPRC, MIDA, MATRADE, SME Corp dan DOSM, persatuan perdagangan industri seperti MOGSC, MOSVA dan MOGEC, dan PETRONAS untuk syarikat perkhidmatan serta peralatan minyak dan gas (OGSE) di Malaysia.

Ia dianugerahkan kepada syarikat OGSE yang aktif dalam aktiviti huluan atau hiliran dan tidak perlu dilesenkan atau berdaftar dengan PETRONAS. Syarikat bagaimanapun masih memerlukan lesen PETRONAS untuk beroperasi di Malaysia.

Pengiktirafan OGSE diberikan kepada syarikat yang layak yang memenuhi kriteria.

Kriteria Kelayakan

Pengiktirafan OGSE

Kriteria-kriteria berikut perlu dipenuhi bagi melayakkan sesebuah syarikat untuk memohon pengiktirafan syarikat OGSE dan faedahnya.

Status pendaftaran atau pelesenan
  • Mesti berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), dan
  • Modal berbayar minimum sebanyak RM10,000
Status Perbelanjaan
  • Perbelanjaan minyak dan gas aktif 
Keperluan hasil
  • Mesti terlibat dalam aktiviti teras minyak dan gas. menunjukkan sumbangan daripada aktiviti minyak dan gas
Keperluan kritikal
  • Mesti terlibat dengan dalam aktiviti teras minyak dan gas

Faedah

Syarikat OGSE akan menikmati faedah:

PENGIKTIRAFAN

Diiktiraf oleh agensi kerajaan seperti Unit Perancang Ekonomi (EPU), Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA), Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE), SME Corporation dan Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM)

KATALOG

Disenaraikan dalam Katalog OGSE di mana keupayaan mereka akan dipromosikan di pasaran atau acara antarabangsa

TITIK PILIHAN

Menjadi faktor pilihan untuk syarikat minyak antarabangsa dan nasional, agensi kerajaan, penyedia kewangan dan kontraktor

Bagaimana untuk Diiktiraf

Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilalui untuk mendaftar sebagai Syarikat OGSE.

01 Pendaftaran

02 Penilaian

  • Pendaftaran anda akan disemak untuk memastikan pemohon memenuhi kriteria

  • E-mel pemberitahuan akan dihantar kepada pemohon yang berjaya

  • Langkah ini mengambil 7 hari bekerja

03 Katalog OGSE

  • Setelah syarikat diiktiraf sebagai Syarikat OGSE, e-mel berasingan akan dihantar ke e-mel berdaftar anda untuk pengumpulan data Katalog OGSE

  • Langkah ini mengambil 20 hari bekerja

Mula memohon sekarang dan diiktiraf sebagai syarikat OGSE

Lihat lebih lanjut di senarai Syarikat OGSE Malaysia