SKIM PEMBIAYAAN

Ekuiti Crowdfunding (ECF)

Objektif

Equity Crowdfunding (ECF) ialah satu bentuk inovatif pengumpulan dana alternatif yang membolehkan perniagaan kecil mengumpul modal daripada orang ramai menggunakan platform dalam talian yang didaftarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC). ECF membenarkan perniagaan kecil ini menawarkan ekuiti dalam syarikat mereka kepada pelabur, yang seterusnya melabur dalam idea yang mereka lihat berpotensi. Dengan ECF, pelabur berpeluang untuk mempelbagaikan pelaburan mereka di luar kelas aset tradisional

Jenis Pembiayaan

Ekuiti Crowdfunding (ECF)

Tujuan Pembiayaan

Prosedur Permohonan

Isi borang untuk mendapatkan pautan prosedur permohonan

Borang Kajian Pusat Pembiayaan

Terima kasih kerana melawat halaman Pusat Pembiayaan kami di Portal I-OGSE

Kami ingin mendapatkan maklum balas anda tentang cabaran mengenai akses kepada kewangan untuk meningkatkan pemahaman kami tentang keperluan syarikat dan bagaimana MPRC boleh membantu menangani cabaran tersebut.

Maklum balas anda amat dihargai.